ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Categories:Αρχική
georgia

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Η αγορά του εισιτηρίου εξασφαλίζει στον κάτοχό του το δικαίωμα παρακολούθησης του φεστιβάλ σε θέση όρθιων, ισχύει για μία και μόνο είσοδο και Συνίσταται στην ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων λειτουργίας και ασφάλειας, όπως αυτοί έχουν θεσπισθεί από τους διοργανωτές.
Τα Ειδικά Εισιτήρια Προσφορών 4 (τεσσάρων ) ημερών κατά την είσοδο σας είναι απαραίτητη η προσκόμηση ΑΔΤ ή διαβατηρίου ή διπλώματος Οδήγησης για την πιστοποπίηση του ιδίου κατόχου χρήσης του Εισιτηρίου.
Τα εισιτήρια Άνεργων – Πολύτεκνων απαραίτητη η προσκόμηση του κατάλληλου αποδεικτικού στην είσοδο
2. Έγκυρα θεωρούνται μόνο τα εισιτήρια που πωλούνται στα επίσημα σημεία πώλησης. Δεν επιτρέπεται η χρήση τους για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια του διοργανωτή. Οποιαδήποτε μεταπώληση ή μεταβίβαση εισιτηρίου με τον παραπάνω τρόπο μπορεί να θεωρηθεί άκυρη και να μην επιτραπεί η είσοδος στον κάτοχό του.
3. Απαγορεύεται η κατοχή γυάλινων φιαλών, μεταλλικών κουτιών αναψυκτικών, όπλων, εύφλεκτων υλικών, καθώς και άλλων αιχμηρών και επικίνδυνων αντικειμένων. Το προσωπικό ασφαλείας έχει το δικαίωμα κατάσχεσης των αντικειμένων και απομάκρυνσης των κατόχων από το χώρο.
4. Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο ατόμων υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας απαγορεύεται ρητά η κατοχή, χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εν γένει.
5.Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή στους καλλιτέχνες που εμφανίζονται στο φεστιβάλ λόγω απρόβλεπτων ή αναπόφευκτων συνθηκών.
6. Σε περίπτωση ακύρωσης του φεστιβάλ λόγω απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, ανωτέρας βίας, , σεισμό, πόλεμο, θεομηνία, αστυνομικές διαταγές – οδηγίες ή απο οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν ελέγχεται από την Διοργανώτρια , η διοργανώτρια Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη και δεν γίνεται καμία επιστροφή του κόστους του εισιτηρίου.
7. Οι διοργανωτές δεν δύνανται και δεν υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα κλεμμένα, χαμένα ή κατεστραμμένα εισιτήρια.
8. Κατά την είσοδο στο χώρο διεξαγωγής της έκθεσης θα υπάρξει Σύστημα Ηλεκτρονικού Ελέγχου Εισιτηρίων (Entrance Control). Για τον λόγο αυτό το παρόν εισιτήριο πρέπει να φυλάσσεται, σε άριστη κατάσταση και μέχρι το τέλος της έκθεσης, για αποφυγή της όποιας ταλαιπωρίας.
9. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα, ζημιές ή απώλειες αντικειμένων που μπορεί να προκύψουν από απρεπή συμπεριφορά κοινού.
10. Σε περίπτωση οριστικής ακύρωσης του Φεστιβάλ, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται εντός ορισμένου χρόνου, από σημεία προπώλησης που θα ανακοινωθούν με σχετική ειδοποίηση του κοινού από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

11.Οποιαδήποτε πληροφορία στην διάθεση σας email: frontizoume@gmail.com – athensretrofestival@gmail.com – Τηλ Επικοινωνίας 6975638864